Marcopol / strona główna

REGULAMIN promocji gazetkowej nr 7/2018

 
ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 7/2018”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 7/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe
postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie
www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej
zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 05.11.2018 roku do 14.12.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr. 7/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w
poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 7200 zł netto – Plecak 4F lub kubek termiczny Contigo Byron
gunmetal 470ml, zwane dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 12000 zł netto – Kurtka narciarska męska 4F lub Torba na kółkach 4F, zwane dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 20 000 zł netto – Nartosanki lub karta podarunkowa Decathlon o wartości 350 zł, zwane dalej „Nagrodą C”, d) za osiągnięcie progu 35 000 zł netto – konsola XBOX ONE S lub karta podarunkowa Decathlon o wartości 1000 zł, zwane dalej „Nagrodą D”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr.
7/2018.
2.3. W przypadku braku dostępność danej nagrody, uczestnik, który osiągnie zakładany próg w trakcie trwania Okresu Promocji otrzyma nagrodę o równej lub większej wartości, o tej samej
lub lepszej funkcjonalności.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy
kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać
w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr. 7/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 7/2018 – dodatek meblowy”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 7/2018 – dodatek meblowy” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 05.11.2018 roku do 14.12.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z dodatku meblowego Gazetki nr. 7/2018 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień
Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 1500 zł netto – Czapka narciarska 4F unisex, zwana dalej „Nagrodą A”.
b) za osiągnięcie progu 2000 zł netto – Saszetka na ramię 4F, zwany dalej „Nagrodą B”.
c) za osiągnięcie progu 3800 zł netto – Plecak komputerowy 4F, zwana dalej „Nagrodą C”.
d) za osiągnięcie progu 6000 zł netto – Kurtka narciarska 4F męska, zwana dalej „Nagrodą D”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji. 2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Gazetkowa nr. 7/2018 – dodatek meblowy". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji
oraz treść żądania.REGULAMIN promocji gazetkowej nr 6/2018 ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 6/2018”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 6/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 04.09.2018 roku do 26.10.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr. 6/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 4000 zł netto – Kijek selfie bluetooth lub kosz świąteczny lub zestaw czapka plus komin 4F z logo Marcopol, zwane dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 6000 zł netto – Ekspres do kawy na kapsułki Krups lub kurtka puchowa 4F z logo Marcopol, zwane dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 10 000 zł netto – Tablet Huawei lub zegarek Casio G Shock, zwane dalej „Nagrodą C”,
d) za osiągnięcie progu 25 000 zł netto – XBOX ONE S lub odkurzacz samojezdny iRobot Roomba, zwane dalej „Nagroda D”.

2.2. Organizator zastrzega możliwość wstrzymania wysyłki nagród do czasu uregulowania płatności względem firmy Marcopol.
2.3. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr. 6/2018.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c.,
ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr. 6/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 6/2018 – dodatek meblowy”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 6/2018 – dodatek meblowy” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 04.09.2018 roku do 26.10.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z dodatku meblowego Gazetki nr. 6/2018 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 1000 zł netto – Czapka 4F, zwana dalej „Nagrodą A”.
b) za osiągnięcie progu 1400 zł netto – Polar 4F, zwany dalej „Nagrodą B”.
c) za osiągnięcie progu 2500 zł netto – Torba 4F, zwana dalej „Nagrodą C”.
d) za osiągnięcie progu 5000 zł netto – Kurtka puchowa 4F, zwana dalej „Nagrodą D”.


2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji.
2.3. Organizator zastrzega możliwość wstrzymania wysyłki nagród do czasu uregulowania płatności względem firmy Marcopol.
2.4. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.5. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c.,
ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy ". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.


Regulamin promocji "Kupujesz - Punktujesz"

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Promocji jest spółka „Marcopol” Spółka z o.o. Producent Śrub z siedzibą w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 100, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej organizowanej przez Organizatora w ramach niniejszej Promocji na terenie Marketu Remontowo – Budowlanym położonym w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 100.
3. Promocja ma charakter powszechny i skierowany jest do wszystkich Klientów, tj. osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych oraz innych podmiotów , które w trakcie trwania Promocji będą dokonywać zakupów asortymentu w Markecie Remontowo – Budowlanym.
4. Promocja przypada na okres od 01/08/2018 do 31/08/2018.
5. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny będzie w okresie obowiązywania konkursu pod adresem www.marcopol.pl oraz w Markecie Remontowo – Budowlanym.


II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRODY

1. Nad prawidłowością przyznawania nagród czuwać będzie komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora, w liczbie osób nie mniejszej niż 4, której przewodniczyć będzie Dyrektor Sprzedaży Krajowej.
2. Nagrody, o których mowa w niniejszym Regulaminie przysługiwać będą tym Klientom, którzy w okresie trwania Promocji zgromadzą określoną liczbę promocyjnych naklejek odpowiadającej wartości dokonanych zakupów w Markecie Remontowo Budowlanym, przy założeniu za każde wydane 100,00 zł brutto Klient otrzymuje jedną naklejkę.
3. Naklejki promocyjne będą wydawane w okresie obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie I.4 powyżej.
4. Dodatkowo w trakcie każdego z 5 kolejnych tygodni trwania Promocji, Organizator zastrzega sobie możliwość oznaczenia jednego Produktu Promocyjnego, który w przypadku dokonania zakupów za kwotę min. 100,00 zł brutto będzie upoważniał do otrzymania dwóch naklejek.
5. Naklejki promocyjne winny być gromadzone w Książeczce, która jest wydawana wraz z dokonaniem przez Klienta pierwszego zakupu, na kwotę min. 100,00 zł brutto.
6. Organizator nie odpowiada za zgubione książeczki oraz nie wydaje duplikatów zagubionych książeczek.
7. Warunkiem odebrania nagrody jest brak przeterminowanych płatności względem Marcopol Spółka z o.o. Producent Śrub.


III. NAGRODA

1. W ramach niniejszej Promocji Organizator przewidział następujące nagrody:
a) Kapelusz – 13 naklejek;
b) Bidon albo Kapelusz – 26 naklejek;
c) Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 39 naklejek;
d) Leżak albo Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 52 naklejek;
e) Rower albo Leżak albo Air Sofa albo Bidon albo Kapelusz – 78 naklejek;
Na przykład: Jeśli Uczestnik zebrał 26 naklejek to może odebrać albo jeden kapelusz albo jeden bidon, Uczestnik nie jest uprawniony to odbioru nagród z obu progów.
2. Nagrody z poszczególnych progów nie podlegają kumulacji, co należy rozumieć w ten sposób, iż Klient, który w ramach Promocji zgromadzi od 26 do 78 naklejek będzie uprawniony do dokonanie wymiany promocyjnych naklejek wyłącznie na jedną z nagród wybraną przez niego.
3. Z chwilą odbioru nagrody Klient zobowiązany jest do dokonania zwrotu Książeczki z naklejkami. W momencie zwrotu książeczki wszystkie zebrane naklejki wklejone do Książeczki promocyjnej zostają anulowane.
4. Odbiór nagród możliwy jest bezpośrednio w Markecie Remontowo – Budowlanym w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 do dnia 30 września 2018 lub do wyczerpania zapasów Nagród.
5. Uczestnik promocji w trakcie jej trwania może odebrać dowolną ilość nagród. Warunkiem jest każdorazowo spełnienie warunków określonych w pkt.II ust. 2 niniejszego regulaminu.
6. Nagrody w Promocji nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.


IV. REKLAMACJE

1. Reklamacje, w tym zwłaszcza dotyczące ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwiania odbioru Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zakończenia okresu obowiązywania Akcji, o którym mowa w punkcie I.4 powyżej.
2. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi prawa do odbioru Produktu Promocyjnego, mimo spełnienia przez niego wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego naklejki w ilości odpowiadającej punktowi III.1.
3. Jeżeli reklamacja dotyczy okoliczności odmówienia Uczestnikowi wydania ostatniej naklejki, która wraz z pozostałymi pięcioma uprawniłaby do odbioru Produktu Promocyjnego, do reklamacji należy dołączyć Kupon Promocyjny uzupełniony o naklejone na niego zebrane Naklejki oraz paragon zakupowy wraz z kuponem zawierającym informację o liczbie przysługujących naklejek.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator. Postępowanie reklamacyjne trwa do 14 (słownie: czternastu) dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator powiadamia niezwłocznie zainteresowanego Uczestnika na adres podany przez niego w treści reklamacji. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeżeli w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa Uczestnik został bezzasadnie pozbawiony przez Organizatora lub jego personel możliwości odbioru Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi przysługuje względem Organizatora roszczenie o wydanie produktu zamiennego, w szczególności bonu o wartości nie mniejszej niż rynkowa wartość Produktu Promocyjnego.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie Konkursu wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i będą obowiązywały po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia Regulaminu Konkursu w siedzibie Organizatora, a także od dnia zawiadomienia zainteresowanych Uczestników Konkursu o tych zmianach.
3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także zaiweszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny z tym zastrzeżeniem, że zmiana regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia organizacji Promocji.
4. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Promocji.
5. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.


Chwaszczyno, 31.07.2018 r.


REGULAMIN promocji gazetkowej nr 5/2018


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 5/2018” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Promocja dostępna jest dla uczestników programu lojalnościowego Marcopol Partner Club
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 16.07.2018 roku do 31.08.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy Marcopol z Gazetki nr. 5/2018 (bez dodatku meblowego) na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 4500 zł netto – Polar lub bezrękawnik z logo Marcopol, zwany dalej „Nagrodą A”,
b) za osiągnięcie progu 6000 zł netto – Kurtka lub softshell z logo Marcopol, zwana dalej „Nagrodą B”,
c) za osiągnięcie progu 10 000 zł netto – Plecak Trek 700 50+10 L Forclaz, zwany dalej „Nagrodą C”,
d) za osiągnięcie progu 22 000 zł netto – Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1, zwany dalej „Nagroda D”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji Gazetkowej nr. 5/2018.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Promocja Gazetowa nr. 5/2018". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.

ZASADY PROMOCJI „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy”1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.1. Zasady Promocji zwane dalej „Zasadami Promocji” określają szczegółowe zasady funkcjonowania akcji promocyjnej „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy” (zwanej „Promocją”), będącej częścią Programu Promocji Marcopol (zwanego „Programem”). Zasady Promocji stanowią załącznik do regulaminu Programu i stanowią jego integralną część. Zapisy Regulaminu Programu Marcopol mają zastosowanie do Zasad Promocji i są one nadrzędne w stosunku do Zasad Promocji.
1.2. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób/firm spełniających łącznie poniższe postanowienia i warunki:
• Promocja jest przeznaczona dla firm oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakupem produktów objętych Promocją, łącznie zwanych „Klientami”.
• Klient chcący wziąć udział w Promocji musi być zarejestrowanym Uczestnikiem Programu.
• Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaproszenie do Promocji przez przedstawiciela firmy Marcopol, wypełnienie i wysłanie elektronicznego wniosku dostępnego na stronie www.promocjemarcopol.pl zwanego „Stroną” oraz jego akceptacja przez reprezentanta Organizatora lub firmy Marcopol.
• Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest akceptacja zapisów załącznika Zasady Promocji.
1.3. Klienci spełniających powyższe postanowienia i warunki załącznika Zasady Promocji są dalej zwani „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Promocji”.
1.4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne i nieodpłatne.
1.5. Promocja trwa od 16.07.2018 roku do 31.08.2018 roku (okres ten jest zwany „Okresem Promocji”).

2. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI.
2.1. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Okresu Promocji dokonają zakupu produktów firmy
Marcopol z dodatku meblowego gazetki nr. 5/2018 na łączną kwotę (wyszczególnioną w poniższych podpunktach) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych warunki i postanowień Promocji otrzymają nagrodę gwarantowaną:
a) za osiągnięcie progu 3000 zł netto – Karta Decathlon o wartości 100 zł, zwana dalej „Nagrodą A”.

2.2. Uczestnik może odebrać tylko jedną nagrodę przypisaną do danego progu odpowiadającego skumulowanej wartości zakupów netto w okresie obowiązywania Promocji.
2.3. Nagrody zostaną przesłane na adres podany podczas rejestracji za pośrednictwem firmy kurierskiej po zakończeniu Promocji.
2.4. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Organizatora: G3 s.c., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa z dopiskiem „Gazetkowa nr. 5/2018 – dodatek meblowy ". Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres reklamującego, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.